Prowadząc firmę transportową konieczne jest przywiązywanie szczególnej wagi do odpowiedniego rozliczania czasu pracy kierowców, zgodnego z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Z uwagi na specyficzne warunki, do jakich przyzwyczajony jest kierowca spędzający znaczną część swojej pracy zawodowej za kierownicą, każdy przedsiębiorca zarządzający firmą transportową powinien zadbać o zapewnienie mu jak najlepszych i najbezpieczniejszych okoliczności wykonywania pracy. Na czym polega rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce, jakie narzędzia mogą okazać się do tego użyteczne i dlaczego warto skorzystać z kierunkowych szkoleń, gdy nie wiesz jak skuteczniej zarządzać czasem swoich pracowników?

Rozliczanie czasu pracy kierowców: na czym polega?

Specyficzny charakter pracy kierowców zawodowych sprawia, że ich czas pracy nie może być regulowany przez standardowy schemat pracy godzinowej. Według ogólnych zasad obowiązujących m.in. na podstawie Ustawy o czasie pracy kierowców, w godziny pracy wliczane są wszystkie czynności związane z wykonywaniem transportów, w tym:

  • prowadzenie pojazdu,
  • jego załadunek i rozładunek (nawet jeśli kierowca sprawuje nad nimi jedynie nadzór),
  • czynności spedycyjne,
  • obsługę pojazdów i przyczep,
  • zabezpieczanie transportu.

Do czasu pracy wliczane są też dyżury, definiowane jako czas pozostawania pracownika w gotowości do wykonania pracy (np. podczas oczekiwania na załadunek), oraz regulaminowe przerwy 15 minutowe należne po każdych 6 godzinach pracy. Co ważne w kontekście dyżurów, jeśli podczas oczekiwania w gotowości pracownik ostatecznie nie wykonywał pracy, dyżur nie jest do czasu pracy wliczany. Jeśli natomiast praca była wykonywana, dyżury odbywają się poza normalnymi godzinami pracy – są liczone jako godziny nadliczbowe, a dyżur zmienia się w efektywny czas pracy.

W branży transportowej stosuje się najczęściej równoważny system czasu pracy, w którym możliwe jest wydłużenie czasu pracy jednego dnia na rzecz skrócenia go w innych dniach lub zwrotu w formie dnia wolnego.

Wydłużenie czasu pracy nie może jednak powodować, że czas pracy kierowcy wydłuży się bardziej, niż do 10 godzin na dobę (standardowy czas pracy kierowcy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę) i 40 godzin tygodniowo, w przeliczeniu na 5-cio dniowy tydzień pracy, w okresie rozliczeniowym 4 miesięcznym.

Kierowcy są uprawnieni także do przerw w ciągu dnia pracy (30 minut po 6 godzinach pracy, jeśli czas pracy na dzień nie przekracza 9 godzin), przerw w każdej dobie pracy (min. 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku) oraz przerw tygodniowych (co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku), w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy.

Na jakiej podstawie wykonuje się rozliczenie czasu pracy kierowcy?

Korzystając z kursu rozliczania czasu pracy kierowców dowiesz się m.in. o różnych sposobach ewidencji czasu pracy, która według Ustawy może odbywać się na podstawie zapisów na wykresówkach, wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, dokumentów potwierdzających czas i rodzaj wykonywanej pracy lub innych rejestrów opracowanych na podstawie powyższych. W praktyce jednak sama znajomość różnych metod ewidencji nie wystarcza: w ramach Ambasadora Polskiego Transportu pracujemy z wieloma firmami, które nie posiadają efektywnego narzędzia do kontrolowania czasu pracy i wiele czynności realizują manualnie, nie mając pojęcia o możliwości skorzystania z różnego rodzaju narzędzi usprawniających rozliczenia godzin kierowców. Do rozliczenia czasu pracy kierowcy mogą przydać się różnego rodzaju programy i aplikacje, np. TACHO-TIR lub ApGO ułatwiające pobieranie danych z karty kierowcy i ich archiwizację (TACHO-TIR) oraz odznaczanie rozpoczęcia i zakończenia podróży, pełniąc funkcję tachografu dla transportu poniżej 3.5T (ApGO).

Jak poprawnie rozliczać czas pracy kierowcy?

Jest kilka kluczowych elementów, o których należy pamiętać, podczas rozliczania kierowców z ich czasu pracy, m.in.:

  1. Sprawdź, czy śledzisz wszystkie przepracowane godziny Twoich kierowców – obejmuje to każdy czas spędzony na prowadzeniu pojazdu, jak również czas spędzony na przerwach lub oczekiwaniu na ładunek.
  2. Prowadź dokładną ewidencję wszystkich przepracowanych godzin – pomocne będą Ci w tym specjalne narzędzia i aplikacje, dzięki którym łatwo będziesz monitorował początek i koniec pracy kierowców.
  3. Upewnij się, że płacisz swoim kierowcom za wszystkie przepracowane godziny – dotyczy to również wszelkich przepracowanych nadgodzin.
  4. Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących płacenia kierowcom – obejmuje to zapewnienie, że kierowcy otrzymują co najmniej płacę minimalną, a także wszelkie inne obowiązujące przepisy.

Stosując się do tych prostych wskazówek, możesz mieć pewność, że prawidłowo rozliczasz czas pracy kierowcy.

Rozliczanie czasu pracy kierowców – opanuj sprawne zarządzanie swoimi pracownikami

Niezależnie od tego, czy dopiero rozkręcasz swoją działalność w branży, czy też od dawna prowadzisz własne przedsiębiorstwo i szukasz sposobów na bardziej efektywne zarządzanie i rozliczanie czasu pracy kierowców, dedykowane szkolenia dla firm transportowych prowadzone przez Ambasadora Polskiego Transportu z pewnością staną się dobrym punktem startowym dla usprawniania działań firmy. Zawsze dopasowujemy schemat pracy i zakres szkoleń do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców: pokazujemy, jak wdrożyć skuteczne narzędzia do rozliczania czasu pracy kierowców, jak lepiej planować godzinowo czas kolejnych przejazdów, jak organizować zespoły i podejmowane zlecenia dla maksymalnego wykorzystania dostępnego czasu pracy. Szkolimy także pracowników, pokazując że praca z tachografem cyfrowym, obowiązkowe przerwy czy zrównoważone godziny czasu pracy nie muszą być dla nich dodatkowym obciążeniem.