Bardzo ważnym elementem prowadzenia firmy transportowej jest prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa. Pilnowanie odpowiednich godzin pracy kierowy jest niezbędne, ponieważ wpływa to bezpośrednio na jego bezpieczeństwo podczas pracy, a także bezpieczeństwo innych ludzi znajdujących się na drodze. Przemęczony kierowca może przyczynić się do wypadku, dlatego ważne jest to, aby czas pracy kierowcy był zgodny z wyznaczonymi normami. Niestosowanie się do ustalonych zasada i przepisów prawnych regulujących czas pracy kierowców grozi surowymi karami finansowymi.

Czym jest rozliczanie czasu pracy i dlaczego jest tak ważne dla firm transportowych?

Czas pracy kierowców ustalony jest na podstawie obowiązujących przepisów i norm prawnych. Jego kontrola odbywa się za pomocą tachografów, które stanowią obowiązkowe wyposażenie samochodu ciężarowego. Zapisywane za ich pomocą informacje na temat czasu pracy i wielu innych czynności i parametrów pojazdu, pozwalają w dokładny sposób pilnować, aby kierowca nie przekraczał dopuszczalnych norm czasu pracy. W przypadku niestosowania się przez kierowcę do tych przepisów odpowiedzialność za to przewinienie spada na właściciela firmy transportowej. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie właściciel firmy transportowej odpowiada za organizację pracy kierowców. Tak samo przewoźnik musi prowadzić ewidencję czasu pracy.

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy przez kierowcę pracodawca może zostać ukarany sporą grzywną, np. w ramach kary otrzymanej od ITD. Oczywiście mandatom podlegają także sami kierowcy, którzy dopuścili się złamania przepisów.

Dokładne rozliczanie czasu pracy kierowców jest bardzo ważne, ponieważ nakazują to przepisy prawne. Niestosowanie się do nich może skutkować karami finansowymi nałożonymi na właściciela firmy transportowej przez uprawniony do tego organ jak np. Inspekcja Transportu Drogowego. Czas pracy nie jest jednak ważny jedynie z tego powodu. Zbyt długie kierowanie pojazdem może generować duże zmęczenie u kierowcy, przez co może on powodować zagrożenie na drodze, co ma wpływ na jego bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo innych ludzi poruszających się po drodze.

Tego typu działaniem może zająć się wykwalifikowany i wyznaczony w tym celu pracownik. Jednak końcowa odpowiedzialność w razie popełnienia jakichś błędów leży nadal na właścicielu firmy.

Szkolenie z rozliczania czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców nie jest łatwym zadania, szczególnie w dużych filmach zatrudniających dziesiątki, a nawet setki kierowców. Kontrolowanie czasu pracy wszystkich kierowców w firmie nie jest proste, ale jest niezbędne. Tym zadaniem powinny zająć się wykwalifikowane i doświadczone osoby, które znają bardzo dobrze obowiązujące przepisy i normy prawne. W celu uzyskania niezbędnej wiedzy w tym temacie warto skorzystać z usług firm organizujących szkolenia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.

Dzięki tego typu szkoleniom można dowiedzieć się o różnych sposobach ewidencji czasu pracy m.in. na podstawie wykresówek, wydruków z karty kierowcy i tachografów cyfrowych, dokumentów potwierdzających rodzaj i czas wykonywanej pracy lub innego rodzaju rejestratorów. Wiele firm nadal rozlicza czas pracy w tradycyjny, manualny sposób, co wymaga dużo czasu. Dzięki kursom z rozliczania czasu pracy kierowców pracownicy tych firm mogą dowiedzieć się o nowoczesnych rozwiązaniach, które przyspieszają znacząco ten proces poprzez automatyzację niektórych czynności. Takim rozwiązaniem może być np. stosowanie różnego rodzaju programów i aplikacji, usprawniających ten proces.

Korzystając z kursu rozliczania czasu pracy kierowców, można dowiedzieć się bardzo wielu nowych rzeczy, które pozwolą ułatwić i przyspieszyć znacząco cały proces. Dlatego warto korzystać z oferty firm organizujących szkolenia w tym zakresie.

Ambasador Polskiego Transportu – szkolenie czas pracy kierowców

Ambasador Polskiego Transportu prowadzi tego typu szkolenia dla firm transportowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania ze szkolenia dotyczącego rozliczania czasu pracy kierowców pracujących w branży transportowej. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami, które dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu mogły liczyć na wsparcie dla firm transportowych, a także zoptymalizować różne czynności w zakresie prowadzenia własnej działalności. Korzystając z naszych szkoleń, otrzymają Państwo szczegółowe informacje z zakresu m.in. rozliczania czasu pracy, a także umiejętności i narzędzia, które pomogą w tej pracy.