W Polsce działa wiele organów, które kontrolują różne dziedziny gospodarki. W przypadku transportu rolę tą sprawuje Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). Pracownicy ITD mogą nie tylko kontrolować kierowców oraz pojazdy na drodze, ale także przeprowadzać szczegółowe kontrole w siedzibie przedsiębiorstw transportowych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawnych w transporcie drogowym.

Czym jest kontrola Inspekcji Transportu Drogowego?

Kontrolę przeprowadza Inspekcja Transportu Drogowego, która została powołana na to stanowisko ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Służba ta działa w celu zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów prawnych, które odnoszą się do transportu drogowego w Polsce.

Kontrolę w przedsiębiorstwie transportowym przeprowadza uprawniony i wykwalifikowany inspektor ITD. Przedsiębiorca zawsze jest zawiadamiany o planowanej kontroli za pośrednictwem oficjalnego pisma wysłanego na adres firmy. Kontrola transportu przed ITD rozpocznie się nie wcześniej niż 7 dni oraz nie później niż 30 dni od dostarczenia zawiadomienia o kontroli. Kontroli podlegają wszelkiego rodzaju dokumenty takie jak:

  • wykresówki,
  • dane cyfrowe z tachografu,
  • karty kierowców,
  • uprawnienia kierowców do kierowania pojazdami,
  • orzeczenia lekarskie,
  • różnego rodzaju licencje,
  • zaświadczenia i wiele innych.

Na życzenie inspektora ITD należy przygotować do wglądu także umowy z pracownikami czy też wykazy samochodów posiadanych w firmie oraz ich ubezpieczenia OC itd. Kontroli podlegają także wszelkie dokumenty związane z działalnością firmy, dlatego należy je odpowiednio gromadzić i przechowywać tak, aby uniknąć podstaw do otrzymania kary od ITD.

Jakie firmy obejmuje kontrola ITD i w jakich przypadkach?

Kontrola ITD obejmuje firmy transportowe działające na terenie Polski. Wizyty inspektorów ITD można spodziewać się w różnych przypadkach, najczęściej są to jednak rutynowe kontrole, zgłoszenie przez inny organ, donos lub też kontynuacja kontroli kierowcy przeprowadzonej na drodze.

Zdarza się, że inny organ taki jak np. Urząd Skarbowy lub Państwowa Inspekcja Pracy, skieruje wniosek o przeprowadzeni kontroli do ITD. Najczęściej jest to spowodowane zauważeniem różnego rodzaju uchybień, których kontrola nie leży w kompetencjach tych organów, a w uprawnieniach ITD.

Częstym powodem kontroli ITD jest złożony donos przez inną konkurencyjną firmę, byłego pracownika lub niezadowolonych z usług firmy pasażerów, lub klientów. Często zdarza się to w transporcie osób, gdzie na jednej linii pracuje kilku przewoźników, którzy są bezpośrednią konkurencją dla siebie.

Najczęściej jednak kontrola ITD spowodowana jest przeprowadzeniem kontroli kierowcy na drodze. W przypadku gdy podczas kontroli drogowej inspektor ujawni poważne naruszenie przepisów przez kierowcę lub firmę transportową, w niedługim czasie właściciel firmy może spodziewać się zawiadomienia o kontroli ITD.

Kary ITD

Inspekcja Transportu Drogowego może również nakładać kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów prawnych. Ich wysokość jest bardzo różna i zależy od tego, jakie uchybienie zostało popełnione. Przykładowo brak wykresówek to 500 zł mandatu za każdy dzień pracy kierowcy. Niekompletne dane cyfrowe lub wykresówki to 300 zł mandatu. Wykonywanie przewozów drogowych bez licencji to 8 000 zł mandatu.

Naruszeniem, za które można również otrzymać karę od ITD jest:

  •  brak wymaganej liczby pojazdów wykonujących pilotowanie,
  • przekroczenie wymiarów lub masy całkowitej pojazdów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podmiot odpowiedzialny za wykonanie przewozu drogowego lub czynności związanych z przewozem w przypadku naruszenia może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie.

Przykładowo: unikanie kontroli ITD karane jest mandatem w wysokości 10 000 zł. Łączna wartość grzywny w ramach kary ITD nie może przekraczać 15 000 zł w firmach zatrudniających do 10 kierowców, 30 000 zł w przypadku firm zatrudniających powyżej 250 kierowców oraz 40 000 zł dla podmiotów wykonujących inne czynności związane z transportem. W przypadku zaistnienia spornej sytuacji warto skorzystać ze wsparcia naszych specjalistów, którzy udzielą odpowiedniej pomocy w ITD.

Ambasador Polskiego Transportu – jaką pomoc w ITD może zaoferować? Mediacje w ITD, reprezentowanie w ITD

Ambasador Polskiego Transportu zapewnia pomoc i wsparcie dla rodzimego transportu drogowego na podstawie wiedzy oraz doświadczenia w branży transportowej. Pomagamy w każdym przypadku, czy to podczas kontroli ITD czy przy optymalizowaniu działań firmy. Uczymy jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców, prowadzić księgowość i kadry, a także optymalizować koszty transportu w taki sposób, aby generować oszczędności.

Korzystając z naszych usług, będą Państwo mogli usprawnić działanie swojej firmy, a także nie obawiać się różnego rodzaju kontroli, ponieważ przygotowujemy oraz reprezentujemy Państwa firmę podczas kontroli ITD lub też Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzimy także szkolenia z zakresu ITD oraz optymalizacji kadrowej pod Państwową Inspekcję Pracy.

Zapewniamy pomoc w każdym przypadku, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami.